Π.Σ – Θα πρέπει να ελέγχεται συχνά,ο αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης ή ρελές. Ο αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης ή ρελέ διαρροής φθείρεται στο χρόνο είτε από συχνές υπερφορτώσεις είτε από συχνά βραχυκυκλώματα γραμμών.

Θα πρέπει να ελέγχεται συχνά, πατώντας το κουμπάκι test.

Η σωστή λειτουργία του θα μας σώσει σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή διαρροής ρεύματος.

Π.Σ-Θα πρέπει να ελέγχεται συχνά ο αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης ή ρελές

Πηγη:fireservice.gr