Το πυροσβεστικό όχημα VFCI 05 Scania P360 4X4.

Το πυροσβεστικό όχημα VFCI 05 Scania P360 4X4

Το πυροσβεστικό όχημα VFCI 05 Scania P360 4X4

Το πυροσβεστικό όχημα VFCI 05 Scania P360 4X4