Με το κλείσιμο της αντιπυρικής περιόδου η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας σας γνωστοποιεί ότι από 01-01-2021 έως και τέλος της αντιπυρικής περιόδου σημειώθηκαν σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις 1.381 πυρκαγιές παρουσιάζοντας μία αύξηση της τάξης του 13% δεδομένου ότι για την ίδια χρονική περίοδο πέρυσι είχαν σημειωθεί 1.224 πυρκαγιές.

Ως προς το σύνολο των καιόμενων στρεμμάτων φέτος κάηκαν 13.893 στρέμματα ενώ την περσινή χρονιά 13.460 γεγονός που αντιστοιχεί σε αύξηση 1% και σε 10 στρέμματα ανά φωτιά ενώ πέρυσι η αναλογία αυτή ήταν 11 στρέμματα ανά φωτιά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, πως φέτος, παρά τη μείωση των καιόμενων στρεμμάτων ανά εκδήλωση πυρκαγιάς, παρατηρήθηκε πως το 67% των καιόμενων εκτάσεων αφορούσαν δάση ή δασικές εκτάσεις της περιφέρειας μας όταν πέρυσι το ποσοστό αυτό άγγιζε μόλις το 28%.

Στον αντίποδα οι φωτιές που σχετίζονταν με πυρκαγιές σε αγροτικές εκτάσεις και υπολείμματα καλλιεργειών φέτος για πρώτη φορά ήταν μόλις στο 17% των εκδηλωθέντων πυρκαγιών ενώ για την αντίστοιχη χρονική περίοδο πέρυσι οι φωτιές αυτές αποτελούσαν το 72% των περιστατικών πυρκαγιάς στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επισημαίνεται δε, πως φέτος βεβαιώθηκαν 62 παραβάσεις απαγόρευσης πυρκαγιάς. Τη φετινή χρονιά σημειώθηκε μία δασική φωτιά που κατέκαψε περισσότερα από 5.000 στρέμματα ενώ σημειώθηκαν και 16 πυρκαγιές που έκαψαν εκτάσεις μεγαλύτερες των 200 στρεμμάτων, ενώ το 99% των πυρκαγιών περιορίστηκαν σε έκταση κάτω των 50 στρεμμάτων.

Όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανταποκρίθηκαν δυναμικά και με επιτυχία στην εκδήλωση των προαναφερθέντων πυρκαγιών. Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι η καύση, μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου, επιτρέπεται εφόσον γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη, (ΦΕΚ Β΄ 1923/13.5.2021) ενώ η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου από την Πυροσβεστική Διοίκηση Θεσσαλίας