Παραθέτουμε ανακοίνωση των Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Π.Σ (ΕΠΑΥΠΣ):

Κατόπιν έκδοσης χτες το απόγευμα από τις αρμόδιες Διευθύνσεις ΑΠΣ της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή Αξιωματικών Π.Σ στο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών που θα πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η ακολουθούμενη διαδικασία επιλογής του εν λόγω προσωπικού προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε ευρύτατο αριθμό κατώτερων Αξιωματικών ΠΣ.

Ένα ακόμα λιθαράκι στο δρόμο για την ενίσχυση της διαφάνειας και αξιοκρατίας εντός Σώματος προστίθεται με την εν λόγω διαταγή.

Συγχαίρουμε τη Διοίκηση μας για την εναρμόνιση της με καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε χώρες του δυτικού κόσμου, μέσω των οποίων δίνεται δυνατότητα να επιλεγούν οι καταλληλότεροι για κάθε εκπαίδευση.

Παρακολουθούμε κάθε επόμενη δυνατότητα εκπαίδευσης διαμέσου Π.Σ και Γ.Γ.Π.Π. ελπίζοντας να διαπιστώνουμε συνεχώς περισσότερη διαφάνεια, αξιοκρατία και κουλτούρα δίκαιων ευκαιριών στην επιλογή προσωπικού. Πιστεύουμε ότι τα κριτήρια επιλογής χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης στα πρότυπα λοιπών φορέων. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.

ΕΠΑΥΠΣ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκπαίδευση εκπαιδευτών δασοκομάντος

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.