Το πυροσβεστικό όχημα Fast Attack Fire Module έχει σχεδιαστεί για να έχει τη μεγαλύτερη ευελιξία από ένα μόνο όχημα. Οι μηχανισμοί γρήγορης απελευθέρωσης επιτρέπουν την εναλλαγή της μονάδας πυρκαγιάς μέσα σε λίγα λεπτά.

Αυτό σημαίνει ότι το όχημα μπορεί να μετατραπεί από μια στιβαρή μονάδα πυροσβεστικής μικρής απόκρισης σε ένα τυπικό όχημα πίσω δίσκου ανά πάσα στιγμή.

Περιορισμός του χρόνου διακοπής λειτουργίας, αύξηση της λειτουργικότητας του οχήματος και μείωση του λειτουργικού κόστους.

Το πυροσβεστικό όχημα Ford Ranger Το πυροσβεστικό όχημα Ford Ranger Το πυροσβεστικό όχημα Ford Ranger