Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό μικρού αεροσκάφους στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλίας. Επιχειρούν 22  πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 Σ.μη.Ε.Α., υπό τον συντονισμό του Ε.Σ.Κ.Ε.Δ.Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό μικρού αεροσκάφους στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλίας.