Το πυροσβεστικό όχημα Scania P360/Emergency One ‘E-One Scorpion’

Αυτό το Scania P360/Emergency One «E-One Scorpion» του 2021 είναι έτοιμο να τεθεί σε υπηρεσία με την Cheshire Fire & Rescue Service.

Είναι μια συμβατική συσκευή άντλησης εξοπλισμένη με HRET – High Reach Extending Turret.
Βρίσκεται στον πυροσβεστικό σταθμό Macclesfield και το HRET του μπορεί να φτάσει τα 20 μέτρα κάθετα και τα 14 μέτρα οριζόντια.

Το πυροσβεστικό όχημα Scania P360/Emergency One 'E-One Scorpion'

Το πυροσβεστικό όχημα Scania P360/Emergency One 'E-One Scorpion'

Το πυροσβεστικό όχημα Scania P360/Emergency One 'E-One Scorpion'