Ευχαριστούμε τους συναδέλφους Εθελοντές Πυροσβέστες του Feuerwehr Ottobrunn της Γερμανίας, τον Διοικητή τους Κύριο Edward Klas και τον Κύριο Klaus Ortmeier για τους 15 Επενδύτες Πυρκαγιάς που προσέφεραν στο Εθ.Π.Κ. Πεταλιδίου.
Επίσης ευχαριστούμε τον Κύριο Jürgen Singer για την βοήθεια του και την μεταφορά τους από την Γερμανία στο Πεταλίδι.Π.Κ.Πεταλιδιου- Ευχαριστούμε τους Εθελοντές Πυροσβέστες της Γερμανίας,για τους 15 Επενδύτες ΠυρκαγιάςΠ.Κ.Πεταλιδιου- Ευχαριστούμε τους Εθελοντές Πυροσβέστες της Γερμανίας,για τους 15 Επενδύτες ΠυρκαγιάςΠ.Κ.Πεταλιδιου- Ευχαριστούμε τους Εθελοντές Πυροσβέστες της Γερμανίας,για τους 15 Επενδύτες Πυρκαγιάς

Πηγη:Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεταλιδίου