Σε διαρροή υγραερίου, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της CORAL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ., στον Ασπρόπυργο Αττικής, επιχείρησε η Π.Υ. Ελευσίνας, με την ενίσχυση της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. και των ΔΙ.Π.Υ. Δυτικής Αττικής, Αθηνών και Πειραιώς, ως άσκηση – CORAL GAS 2021 – που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ομάδα πυρασφάλειας της εταιρίας, την Περιφέρεια Αττικής, το δήμο Ασπροπύργου, την ΕΛ.ΑΣ., το Ε.ΚΑ.Β. και τον ΔΕΔΔΗΕ, για την αντιμετώπιση περιστατικών, που εμπλέκονται επικίνδυνα υλικά.