Την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, σε εγκαταστάσεις του εργοστασίου ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε. στη Θήβα, έλαβε χώρα άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας από την Π.Υ. Θηβών σε συνεργασία με την Π.Υ. Λιβαδειάς.

Τι περιλάμβανε η άσκηση – Ποιοι συμμετείχαν

Το σενάριο της Ασκησης προέβλεπε εκδήλωση πυρκαγιάς στον ισόγειο χώρο της επιχείρησης σε μηχάνημα παραγωγής, εντός του κτιρίου εκκόκκισης βάμβακος, με τάσεις εξάπλωσης προς το χώρο αποθήκευσης σύσπορου βαμβακιού και δεμάτων, καθώς και απεγκλωβισμό τραυματισμένου εργαζόμενου από το χώρο παραγωγής.

Σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού και η διατήρηση της επιχειρησιακής του ετοιμότητας, καθώς και η εφαρμογή όλων των διαδικασιών που προβλέπεται από την πλευρά της επιχείρησης όσον αφορά τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας.

Στην άσκηση συμμετείχαν πέντε (5) οχήματα από την Π.Υ. Θήβας και δύο (2) οχήματα από την Π.Υ. Λιβαδειάς με συνολικά δεκαπέντε (15) πυροσβεστικούς υπαλλήλους, καθώς και η ομάδα πυρασφάλειας της επιχείρησης, ενώ την παρακολούθησαν πυροσβεστικοί υπάλληλοι από τις όμορες πυροσβεστικές υπηρεσίες καθώς και προσωπικό του εργοστασίου.

Πυροσβεστική: Μεγάλη άσκηση ετοιμότητας στη Θήβα

Πυροσβεστική: Μεγάλη άσκηση ετοιμότητας στη Θήβα

Πυροσβεστική: Μεγάλη άσκηση ετοιμότητας στη Θήβα

radiothiva.gr