Το Πυροσβεστικό Σώμα σήμερα 17 Δεκεμβρίου, συνεορτάζει μαζί με τους Άγιους Τρεις Παίδες εν Καμίνω, καθώς αυτοί αποτελούν τους Προστάτες τους Σώματος.

Στη μακρόχρονη πορεία προσφοράς του Πυροσβεστικού Σώματος στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, σεισμών και κάθε δύσκολης επιχείρησης που θα κληθούν, μαζί με το φιλότιμο του Έλληνα Πυροσβέστη, υπάρχει και η ποιμαντική μέριμνα της Εκκλησίας η οποία προσεύχεται για το δύσκολο έργο το οποίο επιτελούν οι άνδρες και οι γυναίκες του Σώματος. Για το λόγο αυτό άλλωστε καθιερώθηκαν και οι Τρείς Παίδες ως Προστάτες της Πυροσβεστικής.

 

korinthostv.gr