Εύχομαι να γίνω πυροσβέστης – Χάρης, 6, β-οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία.