Μέσω δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος εκπαιδεύτηκαν επτά (7) στελέχη των Ε.Μ.Α.Κ. που είχαν ολοκληρώσει κατά το παρελθόν με επιτυχία το πρόγραμμα “IRATA Rope Access Level 1 Training”, στο εκπαιδευτικό κέντρο της εταιρείας “Εναερίτης” στη Παλλήνη.

Η μέθοδος «Εργασίες σε ύψος με χρήση σχοινιών» εφαρμόζεται για δεκαετίες στο εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Περιγράφεται δε πλήρως από το διεθνές πρότυπο ISO 22846, το διεθνή κώδικα πρακτικής IRATA International code of practice for industrial rope access (ICOP) καθώς και την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Το πρόγραμμα οργανώθηκε σύμφωνα με το βρετανικό πρότυπο BS8454 (Κώδικας πρακτικής για την εκπαίδευση ασφαλούς εργασίας σε ύψος και διάσωσης) και την Ελληνική Νομοθεσία, από πιστοποιημένους εναερίτες εκπαιδευτές.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα της εκπαίδευσης σχετίζονται με την ασφαλή εργασία σε διαφορετικά περιβάλλοντα, με τη χρήση σχοινιών IRATA International για προώθηση, επίτευξη θέσης εργασίας με αποδέσμευση των χεριών, ανέλκυση/πλάγια μεταφορά/καθέλκυση φορτίων και διάσωση, ακόμη και μετά από αναγκαία πτώση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι στο επίπεδο 2 – Level II – μαθαίνουν και εξασκούνται στη διάσωση ατόμου που βρίσκεται αναρτημένος στα φρένα ανάβασης, στη διάσωση από οριζόντια και κάθετη τεχνητή αναρρίχηση (στο πλαίσιο της τεχνικής της IRATA), στη διάσωση με ανέλκυση – καθέλκυση και συνοδευόμενη καθέλκυση από διάφορες θέσεις εργασίας, στη χρήση πολύσπαστων για απεγκλωβισμούς από μηχανικά φρένα και στην ανύψωση φορτίων, στη διαγώνια μεταφορά φορτίου (μέθοδος Cross-Haul IRATA) καθώς και στο πέρασμα αλλαγής και παρακάμψεων με το θύμα επάνω στο διασώστη. Όλες οι τεχνικές διάσωσης της IRATA εκτελούνται με την ύπαρξη κύριας και (ξεχωριστής) εφεδρικής γραμμής (ανακόπτης πτώσης σχοινιού) – σύστημα 2 σχοινιών.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων στο επίπεδο IRATA Level II (L2) πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητο Αξιολογητή του οργανισμού (IRATA Assessor) κατόπιν πολύωρης πρακτικής εξέτασης στο εκπαιδευτικό κέντρο. Οι εκπαιδευόμενοι αποφοίτησαν επιτυχώς και κατέχουν πλέον το τίτλο IRATA Level II (L2) Technicians.

Εκπαίδευση της Ε.Μ.Α.Κ. στο πρόγραμμα ‘’ IRATA Rope Access Level II (L2)’’

fireservice.gr