Ενέργειες του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπιση συνεπειών μετά την εκδήλωση έντονων χιονοπτώσεων στην Αττική από Ω/06:00/24-01-2022 έως 08:00/27-01-2022.

Από Ω/06:00/24-01-2022 έως 08:00/27-01-2022 το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί 2.354 κλήσεις στην Αττική και πραγματοποιήθηκαν:

• 1054 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο

• 522 κοπές δέντρων

• 412 μεταφορές ατόμων από και προς υγειονομικές μονάδες για αιμοκάθαρση ή για παροχή ιατρικής φροντίδας και

• 126 απεγκλωβισμοί ατόμων από ανελκυστήρες

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αττική παραμένουν σε γενική επιφυλακή και συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάφορες περιοχές.

Ενέργειες του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπιση συνεπειών μετά την εκδήλωση έντονων χιονοπτώσεων στην Αττική.