Υποστράτηγος του Π.Σ. ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικής Κρήτης.

Σε υποστράτηγο του Πυροσβεστικού Σώματος προήχθη ο Δημοσθένης Μπουντουράκης, ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικής Κρήτης σύμφωνα με τις τακτικές κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Π.Σ. του 2022.

Δημοσθένης Μπουντουράκης - Στο βαθμό του Υποστρατήγου προήχθη ο Περιφερειακός Διοικητής της Π.Υ. Κρήτης