Την ένταξη των Πενταετών Συμβασιούχων Πυροσβεστών στα βαρέα και ανθυγιεινά συζήτησε η ΠΟΠΥΣΥΠ με τον Θ. Σκυλακάκη.

Διαβάστε την ανακοίνωση της ΠΟΠΥΣΥΠ:

Την ένταξη των Πενταετών Συμβασιούχων Πυροσβεστών στα βαρέα και ανθυγιεινά συζήτησε η ΠΟΠΥΣΥΠ με τον Θ. Σκυλακάκη

Την ένταξη των Πενταετών Συμβασιούχων Πυροσβεστών στα βαρέα και ανθυγιεινά συζήτησε η ΠΟΠΥΣΥΠ με τον Θ. Σκυλακάκη