Ο Υποστράτηγος ΠΣ Δημήτριος Καρασαββίδης, είναι ο νέος Συντονιστής Στερεάς Ελλάδας – Θεσσαλίας στη θέση του Κωνσταντίνου Παχίδη που αποστρατεύτηκε.

Ο νέος επικεφαλής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Ελλάδας, προήχθη στις τελευταίες κρίσεις σε Υποστράτηγο και αφήνει τη 2η ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης όπου είχε αναλάβει το 2020 ως Διοικητής με το βαθμό του Αρχιπυράρχου.

Πρόκειται για μάχιμο Πυροσβέστη που νωρίτερα (2018-2020) είχε υπό την εποπτεία του όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Νομού Χαλκιδικής.

Ο κ. Καρασαββίδης αναλαμβάνει από σήμερα (31/1) τον Επιχειρησιακό Συντονισμό όλων των Υπηρεσιών που ανήκουν στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλία.

Δημήτριος Καρασαββίδης - Ο νέος Συντονιστής της Πυροσβεστικής για Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία

lamiareport.gr