ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
ΘΕΜΑ: Ανάγκη άμεσης μετεγκατάστασης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Λαγκαδά, καθώς και αναβάθμισής του σε Πυροσβεστική Υπηρεσία Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο (ΠΚ) Λαγκαδά ιδρύθηκε με τον νόμο 2612/1998 βάσει του οποίου ιδρύθηκαν πυροσβεστικά κλιμάκια σε κάθε έδρα δήμου. Η οργανική δύναμη της υπηρεσίας αυτής είναι – σύμφωνα με τις προβλέψεις του 1998- 12 πυροσβέστες. Σήμερα υπηρετούν στο κλιμάκιο 34 πυροσβέστες, οι οποίοι μάλιστα κατά τους θερινούς μήνες μπορεί να φθάσουν και τους 40. Οι υπηρεσίες και οι χώροι στρατωνισμού συνωστίζονται σε ένα κτίριο (που περισσότερο θυμίζει παράπηγμα) μόλις 100 τμ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την …

Μετάβαση στην Πηγή