Βασίλης Σολδάτος – Ο νέος διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αχαϊας, ο οποίος αφήνει την διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου και αναλαμβάνει την διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αχαϊας.

Βασίλης Σολδάτος - Ο νέος διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αχαϊας