Στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΕΠΥΔ) Θεσσαλίας τοποθετήθηκε ο πύραρχος Λάμπρος Κίτσιος.

Ο πύραρχος Λάμπρος Κίτσιος τοποθετείται στην ΠΕΠΥΔ Θεσσαλίας στη Λάρισα από την ΠΟΥ Ρεθύμνου όπου υπηρετούσε ως διοικητής. Διατέλεσε επίσης διοικητής του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας, της ΠΟΥ.Κ/Α Κω, του 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας, υποδιοικητής της 4ης ΕΜΑΚ Κομοτηνής και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελασσόνας.

Ο πύραρχος Λάμπρος Κίτσιος στην ΠΕΠΥΔ Θεσσαλίας

Πηγή: Ελευθερία