Πυροσβεστική-Διοικητής Αρκαδίας ο Γόντικας στην Τρίπολη ο Γαλιώτος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4662 / 2020 (Α’27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 6551 Φ. 202.1/01-02-2022 Απόφαση Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ορίστηκε ως Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας (ΔΙ.ΠΥ.Ν. Αρκαδίας) και ανέλαβε καθήκοντα από 02 Φεβρουαρίου 2022, ο Πύραρχος Κωνσταντίνος Γόντικας του Βασιλείου (μέχρι πρότινος ήταν Διοικητής Τρίπολης).
Επίσης με Απόφαση ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου, ορίστηκε ως Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρίπολης (Π.Υ. Τρίπολης) και ανέλαβε καθήκοντα από 03 Φεβρουαρίου 2022, ο Αντιπύραρχος Ιωάννης Γαλιώτος του Γεωργίου.Πυροσβεστική-Διοικητής Αρκαδίας ο Γόντικας στην Τρίπολη ο ΓαλιώτοςΠηγη:kalimera-arkadia.gr