Πρόγραμμα πρόληψης πυρκαγιών: 84% των διαθέσιμων πόρων στην καταστολή και 16% στην πρόληψη.

Αττική, Βόρεια Εύβοια. Η Ελλάδα βίωσε με τον χειρότερο τρόπο τι σημαίνει η κατάρρευση του μηχανισμού. Προσπαθώντας να αναδείξει τις αδυναμίες της χώρας στον τομέα της δασοπροστασίας, η WWF διενήργησε μια έρευνα σε συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας για τα οικονομικά της πρόληψης και της καταστολής.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Για την περίοδο 2016 – 2020, το 84% των διαθέσιμων πόρων δόθηκαν στην καταστολή και μόλις το 16% στην πρόληψη.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Για την περίοδο 2016 – 2020, το 84% των διαθέσιμων πόρων δόθηκαν στην καταστολή και μόλις το 16% στην πρόληψη.

Οι οικονομικοί πόροι συχνά υπάρχουν μέσω κρατικών αλλά και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ελλείψει όμως αντιπυρικού σχεδιασμού, οι φορείς συχνά δεν γνωρίζουν τι χρειάζονται για την πρόληψη των πυρκαγιών άρα ούτε και πώς να αιτηθούν τη χρηματοδότηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μένουν αδιάθετοι σημαντικοί πόροι όπως τα 30 εκατ. € του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τα οποία δεν κατάφεραν να απορροφηθούν.

Ακόμα, από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης δίνονται 130 εκ. ευρώ για αντιπυρική προστασία. Από 432 δήμους της χώρας μόνο έξι δήμοι έχουν υποβάλει προτάσεις .

Το πρόβλημα της ανισοκατανομής πόρων είναι κοινό και σε άλλες μεσογειακές χώρες, με καταστροφικά αποτελέσματα τόσο στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών όσο και στις οικονομίες των χωρών αυτών.

Το μέσο κόστος καταστολής περιστατικού δασικής πυρκαγιάς:
Ελλάδα: < 150.000 €
Καναδά: < 81.000 €
ΗΠΑ: < 17.000 €

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ3, ΟΜΙΚΡΟΝ 3,