Δωρεά της εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ» στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Η «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» δώρισε εξοπλισμό γραφείου, συνολικής αξίας 3.000€, για την κάλυψη αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η δωρεά αφορούσε έναν σταθερό Η/Υ γραφείου (desktop), έναν εξωτερικό και έναν εσωτερικό σκληρό δίσκο, για αποθήκευση αρχείων, μία καρέκλα γραφείου, έναν φορητό Η/Υ (laptop), ένα ανεξάρτητο τροφοδοτικό συνεχόμενης παροχής ρεύματος (UPS), έναν δρομολογητή διαδικτυακής σύνδεσης (router), καθώς και έναν ενισχυτή διαδικτυακής σύνδεσης (access point).

Η παραλαβή της δωρεάς έγινε από τον Διευθυντή Διεύθυνσης Οργάνωσης και Ασφάλειας ΑΠΣ, Αρχιπύραρχο Γεώργιο Μαρκουλάκη, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε θερμά την εκπρόσωπο και Media Manager της εταιρείας κ. Μαρία Τσιώμου, για την εν λόγω δωρεά στο Πυροσβεστικό Σώμα, της παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα.