Προσβλητική, μόλις πενθήμερη, προθεσμία προβλέπει η νέα προκήρυξη της Πυροσβεστικής για την επιλογή 500 υπαλλήλων όπως αναφέρει το workenter.gr .

Σε πέντε μόλις ημέρες καλούνται οι υποψήφιοι να συγκεντρώσουν δικαιολογητικά και να τα πάνε αυτοπροσώπως στην υπηρεσία.

Η διαδικασία δυσχεραίνεται από τους χρονικούς περιορισμούς στις ιατρικές εξετάσεις.

Σημαντική σημείωση: Όπως όριζε η ίδια η απόφαση της Πυροσβεστικής, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών αρχίζει με τη δημοσίευση της προκήρυξης στον ιστότοπο της Πυροσβεστικής. Εν προκειμένω, το ΦΕΚ του διαγωνισμού αναρτήθηκε στον ιστότοπο fireservice.gr σήμερα, Παρασκευή 18 Μαρτίου και ώρα 08:52.

Η Πυροσβεστική όμως, με νέα ανακοίνωση που εντάχθηκε τελευταία στιγμή στο αρχικό κείμενο, δίνει τώρα τις ημερομηνίες 24-03-2022 έως και την Τετάρτη 30-03-2022, συμπεριλαμβανομένων αργιών και Σαββατοκύριακου. Κάτι που σημαίνει ότι και η 25η Μαρτίου λογίζεται κανονικά ως ημέρα υποβολής αίτησης!

Η ανακοίνωση:

« Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό για την πρόσληψη πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα, υποβάλλουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ’ της ανωτέρω σχετικής, στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) ή στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.) Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους από Πέμπτη 24-03-2022 έως και την Τετάρτη 30-03-2022 και από Ω/08:00΄ έως Ω/20:00’ (συμπεριλαμβανομένων αργιών και Σαββατοκύριακου)».

Σημειώστε, ότι η νέα προκήρυξη προβλέπει επταετή θητεία στους επιτυχόντες με δυνατότητα ανανέωσης.

Σημειώστε, επίσης, δύο τηλέφωνα της Πυροσβεστικής με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε.

  • 210 6265000 (Επιτροπή Ενστάσεων)
  • 213 2047800-2 (Γραφείο Τύπου)

Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν, από την ημερομηνία σύστασής της, με την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και στο e-mail: epemode@psnet.gr