Εκπαιδευτική άσκηση στη Χημική Υπηρεσία Λάρισας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στις εγκαταστάσεις της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας, που αποτελεί Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας, εκπαιδευτική άσκηση στο προσωπικό από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η άσκηση εντάσσεται αφενός στην κοινωνική προσφορά της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λάρισας με την παροχή εξειδικευμένης ενημέρωσης και αφετέρου στην προσπάθεια της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας για ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού της, σε θέματα διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, σε εναρμόνιση με τη γενικότερη πολιτική της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους και συνολικά της Α.Α.Δ.Ε.στην οποία ανήκει.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από τον Υποπυραγό Ζουμπορλή Θεοφάνη, με τη συνδρομή του Υπαρχιπυροσβέστη Δραγατσίκη Κωνσταντίνου, τηρουμένων των προβλεπόμενων μέτρων λόγω πανδημίας και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του προσωπικού,λόγω και της ιδιαίτερης φύσης των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας, δεδομένου ότι διαθέτει χημικά εργαστήρια.

Το θεωρητικό σκέλος της εκπαίδευσης περιλάμβανε ενημέρωση για τα μέσα πυρασφάλειας και τα μέσα προστασίας. Έμφαση δόθηκε στα μέσα πυρόσβεσης, όπως τους τύπους και τα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων εμπορικών πυροσβεστήρων, την καταλληλότητα χρήσης κάθε τύπου ανάλογα με το είδος της εστίαςπυρόσβεσης, οδηγίες χρήσης κάθε τύπου και έγινε επίδειξη εικονικής χρήση τους. Ακόμη, εξηγήθηκε ο ορθός τρόπος χρήσης των υπόλοιπων μέσων προστασίας, όπως μασκών διαφυγής, αντιπυρικών κουβερτών κ.α. , που είναι διαθέσιμα στο προσωπικό της Υπηρεσίας, στα πλαίσια της πολιτικής της Α.Α.Δ.Ε.για εξασφάλιση εξοπλισμού προστασίας στις οργανικές μονάδες του φορέα.

Οι εκπαιδευτές ανέπτυξαν πιθανά σενάρια έκτακτων καταστάσεων (πυρκαγιά, σεισμός, έκρηξη, διαρροή χημικής ουσίας κ.α.) και δόθηκαν οδηγίες δράσης κι αντιμετώπισης στο προσωπικό ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Σημειώνεται ότι στη Χ. Υ. Λάρισας έχουν συσταθεί ομάδες πολιτικής άμυνας, όπως προβλέπεται για όλες τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

Τέλος, διενεργήθηκε αυτοψία στους χώρους της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας, εστιάζοντας στα εργαστήρια της Υπηρεσίας, τονδιαθέσιμο εξοπλισμό, τους χώρους φύλαξης αντιδραστηρίωνκαι δειγμάτων και διατυπώθηκαν από τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καίριες επισημάνσεις και χρήσιμες εξειδικευμένες οδηγίες διαχείρισης.

Η Προϊσταμένη της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας κ. Μαρία Καλέση και το σύνολο του προσωπικού εκφράζουν θερμές ευχαριστίες τόσο στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λάρισας όσο και στους εκπαιδευτές Υποπυραγό Ζουμπορλή Θεοφάνη και Υπαρχιπυροσβέστη Δραγατσίκη Κωνσταντίνο για την πολύ εποικοδομητική άσκηση και διατυπώνουν ενδιαφέρον για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπηρεσιών με τη διενέργεια άσκησης προσομοίωσης. Εκπαιδευτική άσκηση στη Χημική Υπηρεσία Λάρισας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (φωτό)Εκπαιδευτική άσκηση στη Χημική Υπηρεσία Λάρισας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (φωτό)Εκπαιδευτική άσκηση στη Χημική Υπηρεσία Λάρισας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (φωτό)

Πηγη:astratv.gr