Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης – Μια ιστορία μέσα στο χρόνο.

Ο Κωνσταντίνος Βλάχος συζητά στο «χρονολόγιο Ξάνθης» με τον Αξιωματικό του Π.Σ. Ξάνθης στο βαθμό του Αντιπυράρχου κ. Αναστάσιο Τοπαλίδη. Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης | πολιτιστικό δίκτυο Ξάνθης,