Εποχικοί Πυροσβέστες – Η ξεκούραση στο πεδίο είναι μηδαμινή.
Ποτέ μας όμως δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε.

Εποχικοί Πυροσβέστες - Ποτέ μας δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε

Πηγη: Εποχικοί Πυροσβέστες