Σάμος-Ανάγκη λήψης μέτρων αντιπυρικής προστασίας.

Με ανακοίνωσή του προς τους δημότες ο δήμος Ανατολικής Σάμου αναφέρει, ότι στο πλαίσιο της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου η Πυροσβεστική διάταξη καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και σε όσους έχουν στην κατοχή τους ακάλυπτους χώρους να προβούν άμεσα στον καθαρισμό της βλάστησης και στην απομάκρυνση των εύφλεκτων υλικών από τις ιδιοκτησίες τους με στόχο την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της.

Να σημειώσουμε, ότι σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν στον καθαρισμό ο δήμος αυτεπάγγελτα θα το πράξει με τις υπηρεσίες του και θα επιβάλει πρόστιμο 50 λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο για τον χώρο, που δεν έχει προχωρήσει κάποιος στον καθαρισμό του.

Εξάλλου και από την Πυροσβεστική υπηρεσία έχει γίνει σαφές, ότι θα πρέπει να λαμβάνονται απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές αγροτικές εκτάσεις και οικόπεδα.

Μέχρι την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου όσοι από τους αγρότες προχωρήσουν σε αγροτικές εργασίες, που περιλαμβάνουν και καύση υπολειμμάτων θα πρέπει να επικοινωνούν αρχικά με την Πυροσβεστική υπηρεσία στη συνέχεια να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν και τέλος να τηρούν όλα τα μέτρα, που προβλέπονται από τις πυροσβεστικές διατάξεις.

Τέλος να σημειώσουμε ότι ύστερα από την μεγάλη πυρκαγιά στους Βουρλιώτες η εντολή από την Πυροσβεστική υπηρεσία είναι πλέον ξεκάθαρη: “Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων όπως περιγράφονται στις πυροσβεστικές διατάξεις τα πρόστιμα θα είναι μεγάλα”. Σάμος-Ανάγκη λήψης μέτρων αντιπυρικής προστασίας

Πηγη://www.ertnews.gr/