Κατανομή θέσεων Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων – ΕΜΟΔΕ , με μία μικρή επιφύλαξη πάντα.

– Ελευσίνα- Μαγούλα: 200
– Θεσσαλονίκη: 100
– Ηράκλειο Κρήτης: 50
– Γιάννενα: 50
– Πάτρα: 50
– Λαμία: 50

Πηγη: Εποχικοί Πυροσβέστες