Εκπαίδευση Πυροσβεστών στο “Σχολείο Διαφυγής από Βυθιζόμενο Ελικόπτερο (HELO DUNKER)”

Το Σχολείο Διαφυγής από Βυθιζόμενο Ελικόπτερο (HELO DUNKER) πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Αεροπορίας Ναυτικού Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού (Μαραθώνας), με τη συμμετοχή εννέα (9) στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος λαμβάνοντας εκπαίδευση υψηλού επιπέδου.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλάμβανε αντικείμενα θεωρητικής εκπαίδευσης σε αίθουσα διδασκαλίας, αλλά και πρακτικής, σε ένα ρεαλιστικό υδάτινο περιβάλλον, διάρκειας δυο (2) εκπαιδευτικών ημερών και πραγματοποιήθηκε υπό ιατρική παρακολούθηση.

Την πρώτη ημέρα, οι εκπαιδευόμενοι έμαθαν την τυποποίηση κινήσεων προ πρόσκρουσης, μετά πρόσκρουσης και διαφυγής αλλά και τη διαχείριση της αναπνοής τους μέσα στο υδάτινο στοιχείο. Ένα από τα βασικά στοιχεία της διδασκαλίας ήταν η εξοικείωσή τους με την χρήση αυτόνομης αναπνευστικής συσκευής HEED,(Helicopter Emergency Egress Device).

Την δεύτερη ημέρα, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στον εξομοιωτή πλήρους βυθιζόμενου ελικοπτέρου, που ολοκληρώθηκε σε έξι φάσεις κλιμακούμενης δυσκολίας, περιλαμβάνοντας προετοιμασία του πληρώματος, για προσθαλάσσωση, θαλάσσια συντριβή, εκκένωση από πλήρως βυθιζόμενο και ανατρεπόμενο Ε/Π κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ημέρας και νύχτας καθώς και τη διάσωση εγκλωβισμένου ατόμου με ή χωρίς τη χρήση αυτόνομης αναπνευστικής συσκευής HEED.

Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις δεξιότητες και την πεποίθηση της απομάκρυνσής τους, με επιτυχία και ασφάλεια από ένα βυθιζόμενο Ε/Π με ή χωρίς ανατροπή και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.