Την Τρίτη 12 Απριλίου 2022, συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νοτίου Αιγαίου, όπως αυτό προήλθε από
τις νόμιμες αρχαιρεσίες της 8 ης & της 9 ης Απριλίου 2022, με τριετή θητεία.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρούσσος Σταύρος του Ιωάννη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατσάνης Νικόλαος του Ιωάννη

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τασιούλης Γεώργιος του Αποστόλου

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαραγκός Ιωάννης του Πέτρου

ΤΑΜΙΑΣ: Ζαρμπώνης Γεώργιος του Ευαγγέλου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βασιλάκης Δημήτριος του Εμμανουήλ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Γεωργακόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου

cyclades24.gr