3 εποχικοί προσελήφθησαν σε πυροσβεστικά κλιμάκια των Σερρών – Σε ποια κλιμάκια θα τοποθετηθούν.

Την πρόσληψη πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα η απόφαση του Υπουργείου, προσλαμβάνονται για τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Σερρών οι παρακάτω κατά κατηγορία Πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και τους οικείους Πίνακες προσληφθέντων, ως εξής:

▪ Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σιδηροκάστρου
ΣΟΥΡΒΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΟΝΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
▪ Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ροδολίβους
ΤΑΝΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η διάρκεια απασχόλησης εκάστου των ως άνω προσλαμβανομένων θα ανέρχεται έως έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας που ορίζεται η 1-5-2022.

infonews24.gr