Δείτε το πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Δείτε το Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ), εδώ για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.

Δείτε το πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας