Πίνακες υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υποβληθούν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Κοινοποιούνται οι πίνακες των υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υποβληθούν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Δείτε τον πίνακα υποψηφίων που πληρούν, εδώ.

Δείτε τον πίνακα υποψηφίων που δεν πληρούν, εδώ.

Δείτε τον πίνακα υποψηφίων, ιδιωτών & πυροσβεστών,  που δεν πληρούν-μη ταυτοποίηση, εδώ

Πίνακες υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας