Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε υπολείμματα καλλιεργειών, στο δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκε σε άνδρα, διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης.