Κυρώνονται οι πίνακες ικανών και μη ικανών υποψηφίων για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων.

Δείτε την Απόφαση κύρωσης, εδώ.

Δείτε τον Πίνακα Ικανών για κατάταξη υποψηφίων κατηγορίας τεχνικού προσωπικού, εδώ.

Δείτε τον Πίνακα Μη Ικανών για κατάταξη υποψηφίων κατηγορίας τεχνικού προσωπικού, εδώ.

Δείτε τον Πίνακα Ικανών για κατάταξη υποψηφίων κατηγορίας επιστημονικού προσωπικού, εδώ.

Δείτε τον Πίνακα Μη Ικανών για κατάταξη υποψηφίων κατηγορίας επιστημονικού προσωπικού, εδώ.