Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στην ιστοσελίδα της κοινοποιείτε ο πίνακας με τους 556 εποχιακούς πυροσβέστες για την κάλυψη κενών θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

«Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων – επιλαχόντων για κάλυψη πεντακοσίων πενήντα έξι (556) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα».