Η φωτογραφία της ημέρας από το Πυροσβεστικό Σώμα 12/5/2022.Η φωτογραφία της ημέρας από το Πυροσβεστικό Σώμα