Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές της Ένωσης Πυροσβεστών Ηπείρου

Την Τρίτη ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη μελών για το Διοικητικό συμβούλιο, την Εξελεγκτική επιτροπή, την Ομοσπονδία και την ΑΔΕΔΥ Ιωαννίνων σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Για την ανάδειξη μελών για το Διοικητικό συμβούλιο, την Εξελεγκτική επιτροπή και την Ομοσπονδία έλαβαν συνολικά:

 • Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ»: 77,07%
 • Συνδυασμός «Ε.Α.Κ.Π.»: 22,93%

Α) Για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου

Ο συνδυασμός Ενωμένοι Πυροσβέστες Περιφέρειας Ηπείρου λαμβάνει επτά έδρες και εκλέγει τκατά αλφαβητική σειρά τους:

 • Βράστος Βασίλειος
 • Γεωργόπουλος Ευάγγελος
 • Κοσμάς Ιωάννης
 • Κοτζαμουράτογλου Μάριος
 • Κουτσιαύτης Σωτήριος
 • Λάμπρου Παναγιώτης
 • Νάστας Ιωσήφ

Ο συνδυασμός Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών (Ε.Α.Κ.Π.) λαμβάνει 2 έδρες και εκλέγει κατά αλφαβητική σειρά τους:

 • Βλάχος Δημήτριος
 • Κορτσινόγλου Ααρών

Β) Για την ανάδειξη των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέχθηκαν κατά αλφαβητική σειρά:

 • Μπόζιου Λαμπρινή (Ενωμένοι Πυροσβέστες)
 • Νίτσας Διαμάντης (Ε.Α.Κ.Π.)
 • Φάκας Βασίλειος (Ενωμένοι Πυροσβέστες)

Γ) Για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία

1. Ο συνδυασμός Ενωμένοι Πυροσβέστες Περιφέρειας Ηπείρου εκλέγει εννέα αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία και συγκεκριμένα τους εξής κατά αλφαβητική σειρά:

 • ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
 • ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 • ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 • ΛΙΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
 • ΜΑΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • ΝΑΣΤΑΣ ΙΩΣΗΦ του ΙΩΑΝΝΗ
 • ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

2. Ο συνδυασμός Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών (Ε.Α.Κ.Π.) εκλέγει τρεις αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία και συγκεκριμένα τους:

 • ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΑΑΡΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ

Το σωματείο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.) εκλέγει συνολικά επτά (7)στο Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. του Νομού Ιωαννίνων

 • Ο συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ» Περιφέρειας Ηπείρου εκλέγει τέσσερις αντιπροσώπους:
 1. ΑΞΟΥΡΓΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΦΩΤΙΟΥ
 2. ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΒΡΑΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 • Ο συνδυασμός «Ε.ΑΚ.Π» Περιφέρειας Ηπείρου εκλέγει τρεις αντιπροσώπους
 1. ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 2. ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΑΑΡΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ
 3. ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

epirusonline.gr