Πυροσβεστική Υπηρεσία Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών – Άσκηση εκκένωσης με πελάτες στο ΙΚΕΑ αεροδρομίου.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών - Άσκηση εκκένωσης με πελάτες στο ΙΚΕΑ αεροδρομίου Πυροσβεστική Υπηρεσία Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών - Άσκηση εκκένωσης με πελάτες στο ΙΚΕΑ αεροδρομίου Πυροσβεστική Υπηρεσία Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών - Άσκηση εκκένωσης με πελάτες στο ΙΚΕΑ αεροδρομίου Πυροσβεστική Υπηρεσία Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών - Άσκηση εκκένωσης με πελάτες στο ΙΚΕΑ αεροδρομίου Πυροσβεστική Υπηρεσία Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών - Άσκηση εκκένωσης με πελάτες στο ΙΚΕΑ αεροδρομίου