Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος κ. Δημήτρης Σταθόπουλος επισημάνει τα τεράστια οργανικά κενά που υπάρχουν στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας τα οποία ανέρχονται σε 4.000 και ζητά την κάλυψη αυτών μέσω της άμεσης αξιοποίησης των Εποχικών Πυροσβεστών.