Στυλιανίδης: Έρχεται δύσκολο καλοκαίρι– Ήρωες οι πυροσβέστες μας.