Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 21/06/2022.

Πολύ υψηλός κίνδυνος 4⃣ στα νησιά της ΠΕ Ρόδου

Υψηλός κίνδυνος 3⃣ σε περιοχές στη Λακωνία, σε νησιά Δωδεκάνησα, Σάμο, Ικαρία&Κύθηρα   Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 21/06/2022