Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εντός οικοπεδικού χώρου, στην Τ.Κ. Κοκκώνι Κορινθίας, επιβλήθηκε σε άνδρα διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Σικυώνος (Κιάτου).