Σαν Σήμερα το 2017, έχασε τη ζωή του ο Δόκιμος Ανθυποπυραγός Μουζακίτης Αριστείδης, λόγω τραυματισμού που υπέστη σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στις 13 Ιουλίου 2017, στους Αγίους Αποστόλους, στο Ζευγολατιό Κορινθίας.

Είχε γεννηθεί το 1984 στην Κέρκυρα και ήταν άγαμος