Κτήμα Συγγρού: Ασπίδα προστασίας με πιλοτικό πρόγραμμα πυρανίχνευσης.