Δεκαπέντε χρόνια από την ημέρα έναρξης των φονικών πυρκαγιών στην Ηλεία, 24 Αυγούστου 2007, εξακολουθούμε να μην έχουμε προσαρμοστεί με τον κίνδυνο. Πολλά αφιερώματα, κανένα όμως δεν εστιάζει στην πρόληψη, που σημαίνει ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ και ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ, ώστε να γίνει η κοινωνία μας ανθεκτική.

Στην μνήμη των 63 συνανθρώπων μας η ημέρα αυτή θα μπορούσε να γίνει ημέρα ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΏΝ ΠΥΡΚΑΓΙΏΝ, με ενημέρωση και εκπαίδευση αξιωματούχων και πολιτών, με τα Μέσα Ενημέρωσης να εστιάζουν προς αυτή την κατεύθυνση, αν πραγματικά θέλουμε να μην ξαναζήσουμε μια νέα τραγωδία.

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των δασικών μας οικοσυστημάτων. Η σημερινή προσαρμοστικότητα, η ικανότητα δηλαδή προσαρμογής που εξαρτάται όχι μόνο από τις διαθέσιμες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, αλλά και από τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά στοιχεία που σχετίζονται με την εφαρμογή των διαφορετικών επιλογών προσαρμογής, χαρακτηρίζεται από αδυναμίες και κατά συνέπεια υψηλότερη ευπάθεια στην κλιματική κρίση.

Θοδωρής Κονδύλης – M.Sc. Φυσικών Καταστροφών