Σαν Σήμερα το 2007 έχασαν τη ζωή τους, κατά την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Μίστρου της Εύβοιας:
• Εποχικός Πυροσβέστης Γιαπλές Δημήτριος, γεννηθείς το 1982, ήταν άγαμος και υπηρετούσε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας.
• Εποχικός Πυροσβέστης Τσώκος Ιωάννης, γεννηθείς το 1984, ήταν άγαμος και υπηρετούσε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας