Νέα μετεωρολογική κάμερα τοποθετήθηκε στη Νέδα Μεσσηνίας, (Ορεινός Οικισμός 800μ, πρώην Έδρα Δήμου Είρας), μετά από ιδιωτική χορηγία.

Η νέα κάμερα τοποθετήθηκε με ενέργειες των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Φιγαλείας Ηλείας και θα επιβλέπεται σε συνεργασία με την Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας ( Ο.Α.Κ. 4Χ4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ). Ο σκοπός της κάμερας είναι η παρατήρηση των μετεωρολογικών συνθηκών αλλά και φαινόμενα δασικών πυρκαγιών.

Η κάμερα βλέπει δυτικά έχει τοποθετηθεί σε υψόμετρο 800μ, περιοχή που αποτελεί πηγές του ποταμού Νέδα, σύνορα Ηλείας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, με θέαση την οροσειρά Λύκαιο – Τετράζιο, στα αριστερά της κάμερας διακρίνεται η Κορυφή του όρους Τετράζιο με υψόμετρο ~1.400μ.

Στο βάθος, κάτω δεξιά, της κάμερας διακρίνεται ο Οικισμός Πέτρα Μεσσηνίας.

Μπορείτε να την βλέπετε στο: http://meteo.camera/neda

Νέα μετεωρολογική κάμερα στη Νέδα Μεσσηνίας

Νέα μετεωρολογική κάμερα στη Νέδα Μεσσηνίας

Νέα μετεωρολογική κάμερα στη Νέδα Μεσσηνίας