Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα εντός οικοπεδικού χώρου, στην περιοχή Επανομή του δήμου Θερμαϊκού της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκε σε άνδρα διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας- 2η ΕΜΑΚ.